Структурна-семантычная характарыстыка мянушак гомельшчыны - диплом по литературе

 

Тезисы:

  • А.М. Селішчавым у працы "Избранные труды" вылучана 19 груп мянушак па значэнню асновы.
  • Даследчык звяртае ўвагу на тое, што ў якасці мянушак могуць выкарыстоўвацца практычна ўсе імёны.
  • Мянушкі складаюць семантычна шматпланавую лексіку.
  • Існуе шмат класіфікацый простых мянушак па семантыцы.
  • Трэба адзначыць, што значная частка адпрозвішчных мянушак утварылася пад уплывам кіно і телебачання.
  • У групе адпрозвішчных мянушак можна выдзеліць мянушкі мужчынскія і жаночыя.
  • Дадзеныя найменні складаюць значную падгрупу мянушак.
  • Яшчэ адна з груп мянушак, на якія яны падзяляюцца паводле структуры - складаныя мянушкі.
  • Бытуе шэраг мянушак, што перадаюцца па спадчыне ад бацькоў, дзядоў і прадзедаў.
  • Мянушкі ў гаворках Гомельшчыны.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

Актуальные дипломы по литературе