Асаблівасці твора У.Караткевіча "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" - курсовая работа (Теория) по литературе

 

Тезисы:

  • Караткевіч У. Збор твораў: У 2 т. Т.2: Хрыстос прызямліўся ў Гародні (Евангелле ад Іуды) . - Мінск.
  • Выклікае цікавасць таксама і кампазіцыя рамана "Хрыстос прызямліўся ў Гародні".
  • Раман "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" увабраў у сябе і традыцыі народнай смехавай культуры.
  • Глава І. Асаблівасці жанру твора у. караткевіча.
  • Глава ІІ. Стылёвая адметнасць рамана "хрыстос прызямліўся ў гародні".
  • Уладзімір Караткевіч і яго творчасць ў еўрапейскім культурным кантэксце: навуковы зборнік.
  • З найбольшым сарказмам і гратэскнай завостранасцю створаны Ул. Караткевічам вобразы божых служак.
  • Хрыстос кемлівы, знаходлівы, вясёлы, гарэзлівы, махляр і прытворшчык.
  • Хрыстос у рамане выступае абуджальнікам свядомасці, чалавечай годнасці, творчай ініцыятывы.
  • Аб’ектам жа, у сваю чаргу, выступаюць непасрэдна жанрава-стылёвыя адметнасці твора.

 

 

Предметы

Все предметы »

Актуальные курсовые работы (теория) по литературе