Беларускія, польскія і рускія фразеалагізмы з мэтэаралагічным кампанентам - курсовая работа (Теория) по английскому языку

 

Тезисы:

  • Прааналізаваць паходжанне фразеалагізмаў з метэаралагічным кампанентам у трох мовах.
  • Даць сінтаксічную характарыстыка фразеалагізмаў з метэаралагічным кампанентам.
  • Глава ІІ. Фразеалагізмы з метэаралагічным кампанентам у беларускай, польскай, рускай мовах.
  • Паходжанне фразеалагізмаў з метэаралагічным кампанентам.
  • Сінтаксічная характарыстыка фразеалагізмаў з метэаралагічным кампанентам.
  • Класіфікаваць фразеалагізмы з кампанентамі метэаралагічнага характару з пункту погляду марфалогіі.
  • Такіх фразеалагізмаў 52, што складае 66 % ад агульнай колькасці сабраных адзінак.
  • Аўтар у згаданай працы разглядае фразеалагізмы на ўзроўні марфалогіі, лексікі.
  • Агульная колькасць зафіксаваных на базе слоўнікаў фразем з метэаралагічным кампанентам: 96 адзінак.
  • Да названай вышэй группы належаць і фразеалагізмы з лексемай дождж.

 

 

Предметы

Все предметы »

Актуальные курсовые работы (теория) по английскому языку