Випадкові потоки подій. Пуассонівські потоки - контрольная работа по менеджменту

 

Тезисы:

  • Для опису потоків подій з післядією використовуються потоки Ерланга.
  • Математичні моделі послідовностей часових інтервалів між подіями у потоках Пуассона та Ерланга.
  • Приклади моделей потоків подій в транспортних системах.
  • Кількість інтервалів визначають порядок потоку Ерланга.
  • Побудувати графік функцій Fk (?) та fk (?) , застосовуючи відповідні формули потоків Ерланга.
  • Де ? - інтенсивність породжуючого потоку Пуассона (без просіювання) .
  • В загальному випадку для потоків Ерланга k-го порядку.
  • Визначаємо інтенсивність руху (одночасно це є інтенсивність потоку Ерланга).
  • Визначаємо порядок потоку Ерланга.
  • Потік подій є регулярним, якщо події відбуваються через рівні інтервали часу.

 

 

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные контрольные работы по менеджменту