"Вялікае перасяленне народаў" і Беларусь. Балты і славяне на тэрыторыі сучаснай Беларусі - контрольная работа по истории

 

Тезисы:

  • Усходнеславянскія саюзы плямен на тэрыторыі Беларусі.
  • Рассяленне ўсходнеславянскіх плямен на тэрыторыі Беларусі.
  • Масавае славянскае засяленне Беларусі распачалося ў VІ ст., доўжылася да X-XІ стст.
  • У Верхнім Падняпроўі і Падзвінні на тэрыторыі Беларусі ў VIII-X стст.
  • Увайшоў у гісторыю як эпоха "Вялікага перасялення народаў".
  • Свяжынскі У. Балты і балцкія гаворкі ў старажытнай Беларусі.
  • Мэта працы складаецца ў аналізе міграцыйных працэсаў на тэрыторыи беларусі з ІV па VII стст.
  • Індаеўрапейскі, ці балцкі этап этнічнай гісторыі Беларусі распачаўся на мяжы ІІІ-ІІ тыс.
  • Першую хвалю міграцыі славян на Беларусь археолагі адносяць да сярэдзіны І тыс.
  • Славяне часткова выцеснілі балтаў, часткова - асімілявалі.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

Актуальные контрольные работы по истории