Літаратура першай паловы XVI ст. - курсовая работа (Теория) по литературе

 

Тезисы:

  • Агульная характарыстыка эпохі і літаратуры першай паловы XVI ст.
  • Арыгінальная беларуская літаратура першай паловы XVI ст. адвосна небагатая.
  • Саверчанка I.В. Старажытная паэзія Беларусі: XVI - першая палова XVII ст. Мн., 1992.
  • З усіх літаратурных жанраў найбольш актыўна развіваўся тады на беларускіх землях летапіс.
  • Працягвалася алітаратурванне дзелавых запісаў, белетрызацыя гістарычнага апавядання.
  • Нельга ўявіць беларускую літаратуру эпохі Адраджэння без творчай спадчыны Ф. Скарыны.
  • Аднак адсутнасць неабходных умоў прымусіла яго адмовіцца ад першапачатковай задумы.
  • Другі сын першадрукара Францішак загінуў у 1541 г. у Празе ў час пажару.
  • Характэрнай асаблівасцю літаратурнага працэсу на Беларусі ў XVI-XVІI і часткова ў XVIІІ стст.
  • Лацінамоўную літаратуру Беларусі стваралі наступныя аўтары.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по литературе