Семантыка і функцыянальнасць міфалагем Сонца і Месяца ў традыцыйнай міфапаэтычнай мадэлі свету беларусаў. - курсовая работа (Теория) по литературе

 

Тезисы:

  • Міфалагема Сонца ў традыцыйнай міфапаэтычнай мадэлі свету славян.
  • Семантыка і функцыянальнасць міфалагемы Сонца ў традыцыйнай беларускай літаратуры.
  • Семантыка і функцыянальнасць міфалагемы Сонца ў традыцыйнай беларускай народнай культуры.
  • Вызначыць сімволіку міфалагемаў Сонца і Месяца ў знакавай сістэме народнага мастацтва беларусаў.
  • Семантыка міфалагемы Месяца больш складаная, чым іншых нябесных свяціл.
  • Семантыка міфалагемы Сонца ў каляндарнай абраднасці.
  • Семантыка міфалагемы Сонца ў сямейнай абраднасці.
  • Семантыка і функцыянальнасць міфалагемы Поўні ў беларускім фальклоры (у агульнаславянскім кантэксце).
  • Сонца займае адно з цэнтральных месцаў у міфалогіі розных народаў свету.
  • У многіх міфалогіях свету певень звязаны з сонцам, нябесным агнём.

 

 

Предметы

Все предметы »

Актуальные курсовые работы (теория) по литературе