Творчасць Андрэя Хадановіча ў кантэксце развіцця сучаснай беларускай паэзіі - курсовая работа (Теория) по литературе

 

Тезисы:

  • Мастацкія асаблівасці вершаў А. Хадановіча ў кантэксце існавання сучаснай беларускай паэзіі.
  • Мэта курсавой работы: вызначыць мастацкія вартасці паэзіі Андрэя Хадановіча.
  • Сучасная беларуская паэзія: асноўныя тэндэнцыі развіцця.
  • Прасцей спыніцца на асноўных тэмах сучаснай паэзіі.
  • Сучасная беларуская паэзія - зява шматаблічная, рухомая, зменлівая.
  • Сапраўды, інтэртэкстуальнасць - адна з вызначальных рыс паэзіі А. Хадановіча.
  • У першым выпадку Хадановіч - не "орган паэзіі", як пісаў Горкі пра Ясеніна, а інструмент паэзіі.
  • Адшукванне ўсіх "крыніцаў" інтэкстуальнай паэзіі Хадановіча - занятак няўдзячны.
  • Андрэй Хадановіч унёс ў беларускую паэзію новы досвед рэфлексіі, іроніі і самаіроніі.
  • 1 Андрэй Хадановіч [Электронны рэсурс] . - Рэжым доступа.

 

 

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по литературе