Колер і свет у прыродаапісальнай лірыцы Я. Коласа - курсовая работа (Теория) по литературе

 

Тезисы:

  • Бабіч Ю.М. Колеравая і светлавая эстэтыка ў мове твораў Я. Коласа: Манаграфія /Віцебск.
  • Глава ІІ. Колеравая і светлавая эстэтыка паэзіі я. коласа.
  • Ахраматычныя каларонімы ў прыродаапісальнай лірыцы Я. Коласа.
  • Храматычныя каларонімы ў прыродаапісальнай лірыцы Я. Коласа.
  • Бачанне свету ў колеры - адно з найбольш моцных чалавечых адчуванняў.
  • Колеравыя і светлавыя асацыяцыі разглядаюцца М. Дэрыберэ.
  • Гэта мае важнае значэнне для разумення колеравых і светлавых уяўленняў у мастацкім тэксце.
  • Важнае значэнне для разумення спецыфікі аўтарскага светабачання мае з’ява "колеравай індукцыі".
  • Дастаткова распаўсюджанымі ў прыродаапісальных вершах Я. Коласа з’яўляецца чырвоны колер.
  • Бабіч Ю.М. Семантычныя палі "Колер" і "Святло" ў мове твораў Я. Коласа: Аўтарэф.

 

 

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по литературе