Фінансовий облік - учебное пособие по антикризисному менеджменту

 

Тезисы:

  • Завдання № 1.
  • Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001.
  • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник.
  • Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник.
  • Облік фінансових результатів.
  • Облік майна у фінансовій оренді.
  • Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку майна у фінансовій оренді.
  • Суб’єкти, об’єкти фінансової оренди та завдання обліку.
  • Розділ 2. Облік майна у фінансовій оренді.
  • Синтетичний та аналітичний облік фінансової оренди в орендодавця та орендаря.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные учебные пособия по антикризисному менеджменту