Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірностей - учебное пособие по математике

 

Тезисы:

  • Найпростіші задачі комбінаторики вимагають підрахунку числа підмножин заданої множини.
  • Основними принципами (правилами) комбінаторики є принцип суми і принцип добутку.
  • Цим усі елементи множини A U В буде вичерпано, вони дістануть номери від 1 до п + т.
  • Скінченні множини, для яких істотним є порядок елементів, називаються впорядкованими.
  • На перше місце можемо поставити будь-який з k + 1 елементів множини.
  • Тоді k місць, які залишилися, можна задавати будь-якою перестановкою з k елементів.
  • Нехай деяка множина складається з п різних елементів.
  • I=1, 2, ..., п; j = 1, 2, ..., m} містить п-т елементів.
  • Містить т елементів, то за принципом суми число елементів в об'єднанні їх дорівнює п • т.
  • Основні принципи комбінаторики.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные учебные пособия по математике