Асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы - реферат по английскому языку

 

Тезисы:

  • Графіка беларускай мовы.
  • Фанетыка - гэта навука аб гуках маўлення, а фаналогія - навука аб гуках мовы.
  • Транскрыпцыю трэба адрозніваць ад транслітэрацыі, што перадае адэкватнае напісанне слоў чужой мовы.
  • Арашонкава Г.У., Булыка А.М., Люшцік У.В., Падлужны А.І., Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі.
  • Мн., Беларуская навука, 1999.175.
  • Фаналогія і арфаграфія.
  • Астатнія ненаціскныя галосныя рэдуцыруюцца, але таксама не страчваюць усіх сваіх акустычных якасцяў.
  • Асновы культуры маўлення і стылістыкі.
  • Марфемная будова слова.
  • Аб’ект фанетыкі і яе асноўныя дысцыпліны.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

Актуальные рефераты по английскому языку