Облік необоротних активів та виробничих запасів - книга / Учебник по бухгалтерскому, управленческому учету

 

Тезисы:

  • Конспект лекцій з обліку необоротних активів та виробничих запасів.
  • Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться по кожному об'єкту цих активів.
  • Змістовний модуль 5. Облік інших необоротних матеріальних активів.
  • 2 Облік стану та руху інших необоротних матеріальних активів.
  • МНМА відносяться до необоротних активів.
  • Нарахуємо амортизацію інших необоротних матеріальних активів.
  • При цьому вартість МШП виключається з складу активів і списується на рахунки обліку витрат.
  • Правила відображення в бухгалтерському обліку та звітності вибуття нематеріальних активів.
  • 1 Класифікація інших необоротних матеріальних активів.
  • Змістовний модуль 6. Облік нематеріальних активів.

 

 

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные книги / учебники по бухгалтерскому, управленческому учету