Основи біології - методичка по биологии

 

Тезисы:

  • Основна її маса - зерниста ендоплазма, яка перебуває у стані постійного колового руху.
  • Тема: Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи.
  • Основні типи розмноження: а) статеве; б) нестатеве; в) вегетативне; г) спороутворення.
  • Перерахуйте основні форми нестатевого розмноження.
  • Предмет, структура, роль та історія розвитку біології.
  • Комплементарність та основана на ній регуляція (генна, рецепторна, есенціальна) .
  • Закон чистоти гамет та його цитологічні основи.
  • Барна І.В., Барна М.М. Збірник задач і розв'язків з біології: Навчальний посібник у 3-х частинах.
  • Елин Н.П. Основы биотехнологии.
  • Дати правильну відповідь на тести вихідного контролю.

 

 

Похожие работы: